Lezecká Revue

OBLASTI

SKÁLA

MIXY

LEDY

PRŮVODCE DO MOBILU

FERRATY

SKIALPY

TREKY

Stezkou na úpatí Dolomit k Benátské nížině

Oblast:

Vicentinské Alpy a Benátská nížina, Itálie

Náročnost a délka:

Průměrná, 9 dní

Oblast a cesta

Zelené vrcholky předhůří Alp rozkládající se mezi Venetem a Trentinem se možná nemůžou měřit s nadmořskou výškou alpských velikánů, ovšem svými panoramatickými výhledy a malebnou krajinou mohou vysokohorským údolím hrdě konkurovat.

Horské hřebeny tvořící předěl mezi vysokými Alpy a Pádskou nížinnou pyšnící se vápencovými štíty Grigne, masivy Concarena a Presolana vytvářejí zajímavou kulisu jezerům Iseo a Garda.

Východní část vyplňuje pohoří Monte Grappa, na které navazuje vrchovina Asiago a Alpago.

Ovšem nejatraktivnější jsou jistě vrcholky tvořící hranici mezi Veronou a jezerem Garda od Roverty. Monte Baldo, dříve nazýván Zahrada Itálie se na jaře odívá bohatou horskou květenou, která se krásně vyjímá na pozadí bílých vápencových skal.

Za stužkou řeky Adiže se vyskytují náhorní plošiny Valpolicella a Verona, které jsou na severozápadě lemovány vápencovými štíty Carega, Baffelán, Cornetto a Sisilla, známé jako Malé Dolomity .

Koncový štít celého hřebene tvoří impozantní vápencový masiv Pasubio známý pro svou smutnou historii. V době první světové války se zde odehrávaly nejkrutější a nejkrvavější boje mezi Rakouskou a Italskou armádou. Před Druhou světovou válkou zde byly vystavěny dvě silnice (Strada Degli Eroi – Cesta hrdinů a Strada delle Galerie – Cesta ochozů) a řada vojenských objektů (zákopů, tunelů pro miny).

Roku 1985 provincie Trentino zpřístupnilo Sentiero della Pace - Stezku míru, která skrze vojenské cesty, dělostřelecká postavení, zákopy a pevnosti poukazuje na vznešenost míru.

Mírně zvlněná krajina posázená vinicemi ke konci cesty, pak působí jako balzám na duši.Popis túry, itinerář:

DEN PRVNÍ
Z Prada k chatě Telegrafo

Pětihodinový počáteční úsek lze použitím sedačkové lanovky výrazně zkrátit až o tři hodiny. Lanovka je provozována od Prady a jezera Grada k příjemné Balda. Romantické duše jistě zaujme východ a západ slunce, který je z vrcholku dobře viditelný. Ovšem i okolní zajímavá krajina tvořená skalami obklopenými ledovými šálami, mezi kterými se kroutí staré soumarské cesty.

Cesta začíná krátkým úsekem mezi městy Prady Bassa a Zignago, kde se začíná šplhat vzhůru po značené cestě až do údolí Val di Sacco porostlé bukovými stromy a lískovými keři. Trasa pokračuje okolo salaší v Ortigaru a kapličky Madonna della Neve a míjí pevnost Náole. Zde navazuje na starou vojenskou cestu, překonává hřebeny pohoří a zahýbá doleva ke výstupní stanici sedačkové lanovky a k chatě Chierego. Následuje stoupání napříč svahem, průchod Bocchetta di Coál Santo a soutěskou Cammino. Cesta obkrouží skalní věž a sluncem zalitým svahem stoupá k chatě Telegrafo.

DEN DRUHÝ
Z chaty Telegrafo do chaty Chiesa

Šesti a půl hodinový úsek ocení především milovníci horské flóry, protože vrcholky Monte Baldo v předhůří italských Alp jsou svou bohatou květenou proslulé. Část cesty prochází chráněnou přírodní rezervací Lastoni-Selva Pezzi a rozlohou 978 metrů.Z Tratto Spin lze využít služeb lanovky, která vede do Malescine.

Trasa začíná na hřebeni a směřuje k Punta Pettorina kolem Cavallo di Novezza. Poté stoupá k Cima Valdritta, nejvyššímu vrcholu Monte Balda, přechází několik dalších vrcholků mezi nimi i Ceime Pozzete. Následuje klesání mezi horskými loukami s panoramatickými pohledy na Dolomity. Trasa míjí Bocca Tratto Spin a navazuje na silnici do Bocca di Navene. Poté následuje stezka v zalesněné oblasti, která pokračuje mezi loukami až k chatě Chiesa umístěné pod vrcholkem Monte Altissimo.

DEN TŘETÍ
Z chaty Chiesa do Roverta

Šestihodinový úsek je věnován sestupu z Monte Baldo do údolí Adiže a Rovereta. Při použití autobusové dopravy vedoucí z vysoko položených S. Giacomo či Brentonico lze ušetřit ještě více času. Autobus zastavuje v Roveretě, odkud je chata Lancia už jen kousek. Ovšem při sestupu lze navštívit přírodní rezervace Corna Piana, jejíž rozlehlé louky jsou na jaře pokryté květy sasanek, protěží, pivoněk, rododendronů a hořců. Po cestě lze také obdivovat zajímavé staré salaše.

Cesta nejprve kopíruje silnici, která se několikati serpentinami spouští k Bocca del Creer, kde se nachází chata Graziani. Od chaty již vede stezka dolů k S.Giacomo, poté mírně stoupá ke Corna Piana. Výše popsaná odbočka tvoří okružní výlet, který vám zabere zhruba hodinu a začíná kousek od Corna Piana. Trasa poté překračuje hluboké údolí Val de Vig, míjí domy Maroc a navazuje na dlážděnou silnici, která vás přivede k Brentonico a k Mori. Následující úsek do Rovereta je dobré překonat pomocí autobusu.

DEN ČTVRTÝ
Z Roverta k chatě Lancia

Odpočinkový dvou a čtvrt hodinový úsek poskytuje dostatek času k prohlídce Roverta, kde se nachází zámek Castello s muzeem se stálou expozicí první světové války či městská radnice Palazzo del Municipio. Dále lze navštívit překrásné krasové území Alpe Pozze a chatu Lancia, která se těší oblibě v zimě pro své sportovní vyžití.

Na první část cesty je dobré využít autobusové dopravy přes Toldo, Boccaldo a Pozzu až do Giazzéry, nejvyšše položené vesničky v regionu. Poté vede dlážděná silnice, která navazuje na nezpevněnou cestu v minulosti využívanou rakousko-uherskou armádou. Cesta vede vzhůru a vystupuje do Val d’Orco a do Malga Chéserle. Následují zajímavé úžlabiny Sette alpi a Pozza Orionda a závěrečné stoupání k Alpe Pozze a k chatě Lancia.

DEN PÁTÝ
Od chaty Lancia k chatě Papa

Atraktivní pouze tří a půl hodinový úsek prochází krasovou oblasti, z které se otvírá nádherný pohled na Dolomity a předhůří Alp. Ovšem vaši pozornost jistě přitáhne rozsáhlý vojenský komplex kolem masivu Pasubio. Děsivost války připomínají rakousko-uherské zákopy a tunely pro trhaviny a miny používané k zneškodnění nepřátelských zátarasů. Při průzkumu vojenských tunelů je třeba opatrnost a dobrou svítilnu.

Cesta stoupá krasovou oblastí k sedlu Róite a míjí vstup do Ellisonova tunelu, největšího v Pasubio. Další vojenské tunely lze najít v horách Dente Austriaco a Dente Italiano. Cesta klesá do Selletta Damaggio, aby poté vystoupala na Cime Palón. Po cestě dolů lze shlédnout další smutné pozůstatky války. Napravo se nachází odpočinkové místo Granzotto-Marchi a cesta sestupuje až k chatě Papa.

DEN ŠESTÝ
Od chaty Papa k chatě Giuriolo

Šestihodinový spojuje masiv Pasubio s rozeklanými vrcholky Malých Dolomit obklopující Rovertu. Příjemného terénu využívají horolezci a alpinisté z Vicenzy a okolních měst. Na začátku lze projít nádherné a velkolepé `Cestě ochozů`, což je jedním z nejzajímavějších míst v Pasubiu.

Cesta začíná výstupem u chaty Papa, kde navazuje delší rovinka. Poté se cesta stáčí doleva a stoupá k Cima dell`Osservatorio a dále po staré soumarské cestě k chatě. Následuje klesání po `Cestě hrdinů` plnou tunelů přes Val Canale, která opět připomíná první světovou válku. Po překonání Galleria Generale d`Havet lze využít zkratky, které vás dovedou do Malga Fieno a k Pian delle Fugazze. Cesta poté vede mezi loukami a lesy k sedlu na hřebeni Cornetto, kde se cesta stmě svažuje k Malga Boffetal. Cesta pokračuje při úpatí elegantních vrcholů Baffelánu a Sissily, přechází soutěsku Campogrosso a přichází k chatě Giuriolo.

DEN SEDMÝ
Od chaty Giuriolo do Giazzy

Časově náročný (7 hodin), avšak přitažlivý úsek se přibližuje horské skupině Carega a přechází zajímavé údolí Val d`Illasi. Na konci se dostává do Giazzy, což je velmi malebná a osobitá vesnička, kde lidé stále používají starobylý cimbrijský jazyk (germánský jazyk). Pokud se vám trasa zdá dost dlouhá, lze přenocovat v chatách ležících podél trasy a rozdělit tak celou túru na dvě. Poté lze také překonat hřeben masivu Tre Croci, který je velmi fyzicky náročný a vyžaduje až dvě hodiny navíc.

Cesta stoupá po stezce k patám štítu Fumante, poté se stáčí a vystupuje na vrcholek Bocchetta dei Fondi. Následuje další prudké stoupání k chatě Fraccaroli a k překrásnému Cime Carega, z jehož vrcholku lze při dobré viditelnosti zahlédnout Jaderské moře, jezero Garda a Dolomity. Dále cesta prudce klesá zpět k Bocchetta Mosca a k chatě Scalorbi, odtud prochází loukami Alpe Compobrun, vine se podél skal Monte Plische a míjí chatu Revolto. Na závěrečném úseku lze využít řadu zkratek, které vás zavedou do Giazzy.

DEN OSMÝ
Z Giazzy do Erbezza

Šesti a půl hodinová trasa se houpe přes vápencovou oblast, v které se nachází řada kouzelných vesniček a salaší a vyúsťuje v údolí Squaranto.

Cesta nejprve přechází horský potok Revolto, aby začala stoupat na panoramatickou Malga Parparo di Sopra, kde úzká stezka navazuje na dlážděnou silnici. Poté cesta klesá a míjí velmi hluboký Vajo Squaranto a přichází k Maregge kolem Malga Teccle a Contrada Merli. Poté se houpe nahoru a dolů až k Contrada Tinazzo, přibližuje se Zamberlini a po vozovce míjí kostelík a hotel Croce. Nezpevněná cesta dále vede k poetickému Vajo dell`Anguilla a navzuje na cestu, která stoupá k Erbezzo.

DEN DEVÁTÝ
Z Erbezza do Verony

Závěrečný šesti a půl hodinová část prochází vápencovou oblastí, kde za pozornost určitě stojí tři přírodní úkazy: oblouk Ponte di Veja, skalnaté stěny Stallavena a překrásný Val Borago. Právě skalnaté stěny představují tréninkové centrum pro horolezce z Verony. Závěrečný úsek cesty prochází mezi vinicemi Avesa, kde lze využít autobusové dopravy a dojet až do hlavního města provincie Verony.

Jinou možností je jít pěšky po okresní silnici, která míjí domy Resti, Manar a Portello. Poté se prudce svažuje k Ponte Basaginocchi a vystupuje k Ponte di Veja, kde navazuje na nezpevněnou cestu kolem domů Giare. Následuje dlážděná silnice do Fane, kde lze odbočit a vystoupit na hřeben Monte Comune. Cesta dále schází mezi poli a lískovými keři k silnici do Monte Tondo a La Carbonara. Za církevním zařízením se cesta prudce spouští do panenské přírody Val Boraga. Při slézání je třeba využít žebříky a kovové lana ke slézání 25 metrů dlouhého `Grande Salto`. Po překonání nedotčených údolí se cesta vine mezi svahy Avesy, kde lze buď nastoupit na autobus, nebo dojít pěšky do Verony. Při nepřízni počasí lze rokli ve Val Borago minout po značené cestě.Přístup do výchozího místa a místní doprava:

Do Prada se lze dostat autobusem z Brenzone, Malcesine, Gardy nebo Verony. Verona leží na železniční trati Boloňa-Brennerský průsmyk a Milán-Benátky

Rovereto je na železniční trati Boloňa-Verona-Brenner. Pravidelné autobusové spojení funguje z Malcesine do Verony a Trenta, z Posly do Rovereta, z Pian delle Fugazze do Rovereta a Recoara, z Giazzy, Croce a Erbezza do Verony.Chaty a kempy:

Chaty CAI, ubytování v soukromí a hotely v údolích v nižších polohách.Pojištění:

Pojištění do Alp

Doplńující informace:

Počasí:
foreca

Text: Lucie Ondraschková
Komentáře a doplnění:
Přidej komentář