Obchodní podmínky   Kontakt
HOROLEZECTVÍ
KNIHY A PRŮVODCE
BAZAR
OUTDOOR
WEBY O LEZENÍ
HLEDAT ZBOŽÍ
Loading
PRODÁVANÉ ZNAČKY
Obchodní podmínky

Objednávka:

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami a reklamačním řádem. Během objednání uveďte přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte ještě možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky nebo mailem kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky.

Storno objednávky:

Objednávku je možné stornovat nejpozději do 3 hodin od jejího potvrzení. Po této době již není zrušení objednávky možné. Stornování proběhne písemně na email: obchod@lezeckarevue.cz.

Platba

Dobírkou

Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. Výše dobírky je průběžně stanovována.

Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty.

Není-li v popisu výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží odesláno max. do 10 pracovních dní po obdržení objednávky.

Ke každé dodávce zboží je přiložena faktura, která slouží současně jako dodací a záruční list.

Nepřevzetí zásilky:

Při stornování objednávky po odeslání nebo nepřevzetí odeslané a dosud neuhrazené zásilky, která se následně vrátí zpět prodejci jako nevyzvednutá, odmítnutá nebo vrácená z důvodu neznámé adresy, se kupující zavazuje k úhradě dopravného (poštovného) ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště) a poplatku za storno již expedované zásilky, který je účtován ve výši 500,- Kč . Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Vzniklá škoda bude kupujícímu fakturována. V případě neuhrazení v termínu splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Ustanovení v předchozím odstavci se neuplatní, pokud je důvodem nepřevzetí dodávky poškození zboží nebo jeho obalu při přepravě k zákazníkovi a je-li o takovém poškození vyhotoven kupujícím a přepravní společností písemný zápis. Opakované odeslání zásilky je po dohodě možné. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů.

Výměna zboží:

V případě potřeby (např. nevhodná velikost atp.) vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li uznáno zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, zašleme Vám nově požadovanou velikost či barvu. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy a zákony České republiky.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl poškozen působením živlů.
Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl poškozen zapojením do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci:

Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem: obchod@lezeckarevue.cz .
Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu: Jan Kreisinger, Dělnická 414/21, 170 00 Praha 7.
Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii faktury (dokladu o koupi, záručního listu).
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

ONCZ.NET